Ucapan Selamat Kepada Bapak Dr. Bambang Heriyadi, M.T Atas Sidang Tertutup Program Doktor PTK FT UNP